Návštěva RNDr. Václava Cílka, CSc.

Muzeum vltavínů navštívil geolog, klimatolog, filosof, překladatel, esejista a popularizátor přírodních věd, RNDr. Václav Cílek, CSc., který je zároveň hlavním protagonistou filmu, který promítáme v našem Muzeu jako součást prohlídky.
Muzeum se panu Cílkovi líbí a z návštěvy vyplynulo, že v rámci služeb návštěvníkům rozšíříme v brzké době knihovničku Muzea o několik desítek děl tohoto spisovatele. Budou pak na recepci k dispozici k pročtení, neb téma osudu lidí i lidstva v závislosti na prostředí, ve kterém žijeme, je blízké i obsahu naší expozice.

 

Návštěva Václava Cílka v Muzeum vltavínů

Návštěva Václava Cílka v Muzeum vltavínů