Příběh vltavínů

Věděli jste, že…

… vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?

… jsou raritou, která se jinde na světě nevyskytuje?

… vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?

… vltavíny přiletěly do Čech z Bavorska vzduchem?

Kosmická energie

Vltavíny jsou čiré přírodní sklo a mají pestrou škálu zelených
až hnědavých odstínů. Jsou nejen sbírkovým a vědeckým
materiálem. Používají se také hojně do šperků
v broušené i přírodní formě. Mnoho lidí cítí
z vltavínů kosmickou energii, která je stvořila.
Díky svému neobvyklému vzniku, barvě
a povrchové struktuře jsou světovou raritou.

Poslové z vesmíru

Před zhruba 14,5 milionu let dopadl velký meteorit na území dnešního
Bavorska. Energie uvolněná při dopadu vytvořila kráter
o průměru 24 km a hloubce téměř 1 celý kilometr.
Písčité sedimenty bohaté křemenem byly v místě
impaktu roztaveny a ohromným tlakem vymrštěny
do vzdálenosti 250 až 400 kilometrů, směrem
k severovýchodu, tedy na území dnešních Čech.

Skulptace vltavínů

Kousky roztavené skloviny tuhly vzduchem
ještě za letu do různých tvarů, např. kuliček,
kapek, disků i různých nepravidelných cákanců.
Tyto kousky pak dopadly na zem jako vltavíny, které
byly působením vody a gravitace odnášeny do lokálních
krajinných depresí a uloženy do různých vrstev. V nich na povrch
vltavínů po miliony let působila voda, která na jejich povrchu vytvořila
výraznou nezaměnitelnou strukturu – odborně skulptaci.

Jihočeské unikáty

Nejznámější a nejbohatší naleziště
vltavínů leží v relativně úzkém pásu mezi
Pískem a Novými Hrady, na západním okraji
Českobudějovické pánve. Z těchto lokalit pochází
99% všech nalezených vltavínů. Méně bohaté lokality se nacházejí
v Třeboňské pánvi a na jižní  Moravě,  vzácně lze vltavíny objevit
i v Chebské pánvi, u německých Drážďan a rakouského Radessenu.